Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.4.9Spilledning från säkerhetsventil

Utloppsledning från en säkerhetsventil ska dras till en avloppsenhet.
→ Se bild 4.4.9 Spilledning från säkerhetsventil.