Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.4.8Spillvattenanslutning från diskmaskin, tvättmaskin eller annan apparat

Avloppsslangen ska vara förlagd och klamrad enligt leverantörens monteringsanvisning.

Avloppslang från diskmaskin, tvättmaskin eller annan vattenansluten apparat i kök ska utföras utan fogar mellan apparat och avsättning på spillvatteninstallationen.