Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.4.6Utbyte av golvbrunn

Golvbrunn tillverkad före 1990 samt golvbrunn som är skadad eller felaktigt monterad i bjälklaget ska bytas ut vid renovering.