Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.4.4Luftning av spillvatteninstallation 

En spillvatteninstallation ska utföras med minst en luftning genom yttertak. Sidodragning av luftningsledning ska förläggas med fall i hela ledningens längd.
→ Se bild 4.4.4 Luftning av flerbostadshus.

 Se Byggtekniska förutsättningar.


Luftning av flerbostadshus
4.4.4 Luftning av flerbostadshus