Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.4.3Rensanordningar på spillvattenledningar

Rensanordning på liggande samlingsledning ska utföras med rensbrunn. Rensanordning på stående spillvattenledning ska monteras med underkant lägst 400 mm över golv.
→ Se bild 4.4.3 Rensanordningar.

 Se Byggtekniska förutsättningar.
Rensanordning
4.4.3 Rensanordningar