Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.2.5Vattenansluta apparater utanför kök och i utrymme som saknar vattentätt golv

En vattenansluten apparat utan anslutning till golvavlopp, till exempel en kaffemaskin eller en vattenautomat, ska placeras på ett vattentätt underlag med uppvikta kanter runt om. Apparaten ska förses med en avstängningsventil med lätt åtkomlig manöveranordning. Apparaten ska också ha en fuktsensor på det vattentäta underlaget. Fuktsensorn ska vara kopplad till en läckagebrytare eller vattenfelsbrytare.

 Se Byggtekniska förutsättningar.
→ Se bild 4.2.5 Vattenansluten apparat.

Vattenansluten apparat
4.2.5 Vattenansluten apparat