Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.1.3Tappvattenservis till småhus

Tappvattenservis ska förläggas utbytbar till exempel i skyddsrör. Skyddsrörets dimension och utformning ska anpassas för att möjliggöra utbyte av servisledningen. Skyddsrörets längd ska sträcka sig längre ut än 45° rasvinkel från grundmuren. Se även 4.6.2.
→ Se bild 4.1.3 Tappvattenservis i skyddsrör.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

 

Tappvattenservis i skyddsrör
4.1.3 Tappvattenservis i skyddsrör