Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.1.2Avstängningsventiler

Tappvattenledningar till en lägenhet eller lokal ska förses med avstängningsventiler så att vattnet till varje lägenhet eller lokal
kan stängas av var för sig.

Avstängningsventiler ska placeras lätt åtkomligt.