Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

4.Utförande till skydd mot vattenskador

Branschreglernas syfte är att minska risken för vattenskador. Ett eventuellt läckage ska snabbt kunna upptäckas och enkelt åtgärdas. En vattenskada som inte upptäcks snabbt kan spridas i byggnaden och medföra risk för ohälsa och omfattande reparationer.