Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

2.3Kontroll av auktorisation för VVS- och konsultföretag

Säker Vatten kontrollerar löpande att de auktoriserade företagens personal har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation och att övriga auktorisationskrav är uppfyllda. Om ett företag inte uppfyller auktorisationskraven kan auktorisationen återkallas.

→ Företag vars auktorisation återkallats redovisas på www.säkervatten.se.