Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

2.2.1Dokumentation av projektering

Det ska framgå av ett projekts tekniska beskrivning eller motsvarande att det är projekterat enligt Branschregler Säker Vatteninstallation och vilken version av branschregler som tillämpats.

Om projekteringen avviker från branschreglerna ska det framgå i dokumentationen, till exempel på en blankett från Säker Vatten.

Det auktoriserade konsultföretaget har inte rätt att skriva intyg att ett installationsarbete är utfört enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

Blankett Avrådan/överenskommelse
Om projekteringen avviker från branschreglerna ska det ­dokumenteras, exempelvis på en särskild ­blankett från Säker Vatten.