Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

2.1Auktoriserat VVS-företag

Ett auktoriserat VVS-företag ska

  • utföra installationer enligt Branschregler Säker Vatteninstallation med behörig personal som har Säker Vattens branschlegitimation
  • utfärda intyg om att VVS-installationen är utförd enligt Branschregler Säker Vatteninstallation
  • ha minst en  heltidsanställd VVS-montör. Samtliga anställda montörer ska ha branschlegitimation
  • ha minst en anställd personal med dokumenterade kunskaper om gällande bygglagstiftning och giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag
  • ha ansvarsförsäkring och F-skattsedel, vara momsregistrerat samt registrerat hos Bolagsverket
  • vara registrerat som arbetsgivare i förekommande fall
  • enligt ett skriftligt åtagande följa Branschregler Säker Vatteninstallation
  • följa Säker Vattens uppförandekod.

Det är endast auktoriserade VVS-företag som får

  • marknadsföra sig som auktoriserat VVS-företag och använda Säker Vattens varumärke
  • erbjuda arbete utfört enligt branschreglerna och utfärda Säker Vattens intyg på det utförda arbetet.

→ Alla auktoriserade VVS-företag är sökbara på www.säkervatten.se.
→ Utförligare information om kraven för auktoriserade VVS-företag finns på www.säkervatten.se.

Auktoriserat VVS-företag

Diplom auktoriserat VVS-företag