Tillbaka
Öppnar dokument
Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

2.Auktorisation

Säker Vatten auktoriserar VVS-företag och konsultföretag samt utfärdar Säker Vattens branschlegitimation och certifierar VS-projektörer.

Säker Vatten ansvarar för utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation samt utbildar och godkänner lärare för dessa utbildningar.