Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler
Säker Vatteninstallation 2021:1

1.3Övergångsregler

Projekterings- och installationsarbeten som startats efter 1 januari 2021 ska utföras enligt Branschregler Säker  Vatteninstallation 2021:1.

Undantag

Installationsarbete som startar efter 1 januari 2021 får utföras enligt branschregler 2016:1

  • om bygglov beviljats innan den 1 januari 2021, även om projektering och installationsarbete startas efter 1  januari 2021.
  • om projekterings- eller bygghandlingar enligt Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 är påbörjade innan 1 januari 2021.

På intyget om Säker Vatteninstallation ska det framgå vilken version av Branschregler Säker Vatteninstallation som tillämpats.