Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

6. Förkortningar och ordförklaringar

Förkortningar

ABK – Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.
AMA VVS & Kyl – Allmän materiel- och arbetsbeskrivning för VVS- och kyltekniska arbeten. Branschdokument för upprättande av beskrivningar. Ges ut av Svensk Byggtjänst AB.
BBR – Boverkets Byggregler.
BKR – Byggkeramikrådet. Utfärdar branschregler för tätskikt, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV.
GVK – Golvbranschens Våtrumskontroll. Utfärdar branschregler för tätskikt, Säkra Våtrum. GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum.
NT VVS 129 – Nordtest provningsmetod för rör-i-rörsystem.
PBL – Plan- och bygglagen.
VS – Värme och Sanitet.
VVS – Värme, Ventilation och Sanitet.

Ordförklaringar

Ackrediterad – Av Swedac godkänd organisation, till exempel för teknisk kontroll eller utfärdande av godkännande. Swedac är en statlig myndighet.
Anslutningsledning – Avloppsledning från en avloppsenhet
Auktoriserad – Godkänd av organisation, myndighet eller liknande för visst ändamål, till exempel att utföra visst arbete.
Fördelarrör för värmesystem – Anordning med anslutningar för rör, luftningar, ställdon eller annan utrustning.
Fördelningsledning – Rörledning till minst två tappställen eller radiatorer
Kopplingsledning – Rörledning till ett tappställe eller en radiator
Plats för bad eller dusch – Se illustration.
Sanitet – Vatten och avlopp.
Samlingsledning – Avloppsledning från två eller flera avloppsenheter.
Sintefs testmetod för skyddsrör – Provning med avseende på skyddsrörenskvalitet.
Tappvatten – Vatten av dricksvattenkvalitet.
Tryckkontroll – Kontroll av att en rörinstallation håller ett angivet kontrolltryck under en viss tid. Kontroll av systemets hållfasthet.
Tätskikt – Skikt på golv eller vägg som är tätt mot vatten i vätske- och ångfasunder visst övertryck.
Täthetskontroll – Avsyning av att inget synligt läckage förekommer. Hela ledningen med fogar och anslutna apparater ska avsynas. Kontroll av systemets täthet.
Typgodkännande – Godkännande från ackrediterad organisation som visar att föreskrifter i Boverkets byggregler är uppfyllda.
Våtrum – Rum där golv och väggar kan förväntas bli utsatta för vattenbegjutning vid upprepade tillfällen. Exempel på våtrum är badrum, duschrum, tvättstuga. Toalettrum med WC och tvättställ är inte ett våtrum.
Våtzon 1 - Se illustration.
Våtzon 2 - Se illustration.


 

VVS-installationerna är en viktig del av en byggnads funktion. Installationerna ska ge användaren livskvalitet och säkerhet.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett kvalitetssystem som är framtaget av VVS-företag tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och tillverkare av VVS-produkter för att minskarisken för vattenskador, legionellatillväxt, brännskador och förgiftning.

Säker Vatteninstallation är en installation som:

  • är utförd enligt branschregler Säker Vatteninstallation
  • är utförd av ett auktoriserat VVS-företag
  • är utförd av utbildade VVS-montörer och arbetsledare medbranschlegitimation
  • är kontrollerad enligt branschreglerna
  • har intyg om Säker Vatteninstallation.

Aktuella auktoriserade VVS-företag redovisas på säkervatten.se.