Tillbaka
Öppnar dokument

5.3 Monteringsverktyg och mätinstrument

Monteringsverktyg, mätinstrument för tryck och täthetskontroll samt mätinstrument för temperaturkontroll ska ha gällande intyg på utförd kontroll och kalibrering om leverantören anger att utrustningen ska kontrolleras och kalibreras.