5.2 Monteringsanvisningar

System och produkter ska ha aktuella monteringsanvisningar som visar hur den färdiga installationen ska uppfylla kraven i branschregler Säker Vatteninstallation.

Monteringsanvisning märkt med Säker Vatteninstallations logotype

För en produkt som uppfyller Säker Vatten installations krav på monteringsanvisningar kan en leverantör genom avtal få använda Säker Vatteninstallations särskilda logotyp på monterings anvisningar. För det krävs att

  • produktens monteringsanvisning är granskad och accepterad av Säker Vatten AB
  • produkten, när den är monterad, uppfyller kraven i Säker Vatteninstallation
  • produkten fi nns registrerad i RSKdatabasen och har en aktuell byggvarudeklaration

Förteckning över leverantörer med produkter med accepterade monteringsanvisningar finns på säkervatten.se.

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår