Tillbaka
Öppnar dokument

4.4 Temperaturkontroll

Temperaturkontroll ska utföras innan tappvattensystemet tas i drift. Injustering av VVC-systemet ska vara färdig innan temperaturkontrollen utförs. Kontrollerna ska dokumenteras. Följande temperaturer ska kontrolleras:

  • Lägst 60 °C i varmvattenberedare eller ackumulator. I värmepumpar där temperaturen i varmvattenberedare inte värms till 60° C ska säkerhetsfunktionen vara inställd så att beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka.
  • Lägst 55 °C och högst 60 °C på utgående varmvatten till installationen. I installationer som värms med värmepumpar enligt punkten ovan kan utgående temperatur bli lägre än 55 °C. I dessa installationer är det olämpligt att installera VVC.
  • Lägst 50 °C på VVC-systemets returledning.
  • Lägst 50 °C på samtliga VVC-slingor.
  • Högst 38 °C på tappställen där det finns särskild risk för olycksfall.