Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

4.3 Skydd mot återströmning

Förslag till skydd mot återströmning för installationer i bostäder, kontor, offentliga lokaler och liknande. Tabellerna är en branschtolkning av standarden SS-EN 1717 för dessa typer av lokaler.

4.3.1 Tappställen utan slangförskruvning och slangar

Installation Exempel på återströmningsskydd
Vattenklosett Inbyggt luftgap
Tvättställsblandare Luftgap
Badkarsblandare utan handdusch Luftgap
Blandare med fast dusch Luftgap
Köksblandare Luftgap
Blandare för utslagsback Luftgap
Hushållstvättmaskin Inbyggt luftgap
Hushållsdiskmaskin Inbyggt luftgap

Luftgap ska vara minst 20 mm.

4.3.2 Tappställen med duschslang

Installation Exempel på återströmningsskydd
Tvättställsblandare med handdusch Backventil
Badkarsblandare med handdusch Luftgap och backventil eller automatisk omkastare
Duschblandare med handdusch Backventil
Duschblandare eller tvättställsblandare med handdusch som når ner under vattenspegel i bidé eller WC-stol Backventil och vakuumventil eller två backventiler eller duschhandtag med ejektorfunktion samt automatisk avstängning och backventil
Köksblandare med handdusch Backventil och vakuumventil eller två backventiler eller duschhandtag med ejektorfunktion samt automatisk avstängning och backventil

4.3.3 Tappställen med slangförskruvning

Tabellen gäller för tappställen i trädgård och för utrymmen där det kan bedömas att hälsovådliga ämnen inte hanteras. Hälsovådliga ämnen kan till exempel vara frysskyddsmedel, gödningsmedel, bekämpningsmedel, oljor och drivmedel.

Installation Exempel på återströmningsskydd
Tappventil eller vattenutkastare med endast KV eller VV Backventil och vakuumventil
Spolblandare eller vattenutkastare med både KV och VV Backventiler och vakuumventiler

4.3.4 Fasta anslutningar till installationer

Installation Exempel på återströmningsskydd
Vattenansluten apparat i kök eller pentry* Backventil
Inkommande vattenledning direkt efter vattenmätare Inbyggd eller separat kontrollerbar backventil
Tappvattenvärmare Inbyggd backventil i säkerhetsgrupp
Värme- eller kylsystem utan tillsatser Kontrollerbar backventil
Värme- eller kylsystem med tillsatser Luftgap minst 100 mm

* För disk- och tvättmaskin se 4.3.1.