Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

4.2 Skydd mot brännskador

För att minska risken för skållning ska temperaturen på utgående tappvarmvatten från vattenvärmare inte överstiga 60 °C.

Där det finns särskild risk för olycksfall, till exempel i förskolor, ska temperaturen på tappvarmvattnet från en blandare inte vara högre än 38 °C. I duschar för personer som inte kan förväntas klara av att reglera temperaturen själva, eller i fasta duschar som inte kan regleras utan att personen befinner sig i duschplatsen, ska blandare vara försedd med temperaturbegränsningsspärr. Spärren ska vara inställd på högst 38 °C och ska inte kunna ändras utan särskilt handgrepp.