Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

4.1 Skydd mot legionellatillväxt

4.1.1 Tappvatteninstallationer

Ledningar för tappkall- och tappvarmvatten ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med varandra. Detta för att förhindra värmeöverföring mellan ledningarna. 

Tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag, där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, ska utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24 °C på 8 timmar. Se exempel på utformning av tappvattenschakt på säkervatten.se.

Byggtekniska förutsättningar

I rörschakt med kallvatten, varmvatten och VVC-ledningar kan lufttemperaturen bli hög vilket gör att det kan bli risk för bakterietillväxt i kallvattnet. För att förhindra detta måste rören isoleras och rörschaktets storlek måste anpassas till detta. Dimensionerande för schaktets storlek är rör dimensioner, isolering, krav på hålstorlek i bjälklag samt krav på arbetsutrymme för montering av isolering. Se fig. 4.1.1a.


Fig 4.1.1a.

Handdukstorkar eller andra värmare ska inte anslutas till VVC-systemet. 

Inga outnyttjade avstick får förekomma på kallvatten, varmvatt eneller VVC-ledningar. Ledning avsedd för framtida installationer kan förberedas genom proppning eller utföras med en avstängnings ventil omedelbart intill fördelningsledningen så att ledningen kan stå tom för att undvika bakterie tillväxt. Se fig 4.1.1b.


Fig. 4.1.1b.

Rörledning från centralblandare till dusch, det vill säga en blandare som förser flera tappställen med tappvatten, ska inte vara längre än 5 meter.

4.1.2 Idrifttagning efter tryck- och täthetskontroll

Efter tryck och täthetskontroll av tappvattensystem med vatten ska detta tas i drift senast inom sju dagar eller helt tömmas på vatten för att minska risken för bakterietillväxt.