Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

4. Utförande till skydd mot personskador

Montering av VVS-system och VVS-produkter ska alltid utföras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

Byggtekniska förutsättningar

Arbeten som är nödvändiga för att kunna utföra VVS-installationer enligt Säker Vatteninstallation, till exempel utförande av schakt, serviceluckor eller isolering, utförs normalt av annan entreprenör än VVS-företaget.