Tillbaka
Öppnar dokument

3.5 Tätning av infästningar i våtzon 1 och 2

Alla infästningar ska tätas mot väggens eller golvets tätskikt. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt.