Tillbaka
Öppnar dokument

3.4 Infästning i golv eller väggar med tätskikt i våtzon 1

Kraven gäller till exempel för infästning av WC-stol, bidé, urinal, tvättställ, fixtur för sanitetsporslin, blandare, duschanordning, duschväggar, stödhandtag och andra badrumstillbehör samt för klammer för fastsättning av rör.

3.4.1 Skruvinfästningar

Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på konstruktion på säkervatten.se.


Fig. 3.4.1. Skruvinfästning i betong och trä.

3.4.2 Skruvinfästningar

Infästning med lim ska utföras med material och metoder enligt monteringsanvisning från leverantören av VVS-produkten.

3.4.3 Infästning i golv

Monteringsytan ska vara fri från golvvärme och tillåta ett borr och skruvdjup på 60 mm. Rör och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm.

Byggtekniska förutsättningar

För infästning av WC-stol eller bidé krävs en rektangulär plan monteringsyta på minst 300 x 400 mm. Golvet under WC-stolen ska luta högst 10 mm/m. Monteringsytan ska vara fri från golvvärme. Rör och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förläggningsdjupet är större än 60 mm.

Golv för infästning ska vara av betong eller annan massiv konstruktion eller av skivor på reglar. För infästning i skivor krävs förstärkning för infästningen, till exempel träkortlingar. Golvet ska vara utformat så att WC-stol eller bidé står stadigt. Se fig. 3.4.3.


Fig. 3.4.3.

3.4.4 Infästning i vägg

Infästning av VVS-produkter kan kräva förstärkning av väggen eller särskild fixtur. Skruvinfästning av fixtur för till exempel WC-stol eller tvättställ ska göras i vägg. 

Byggtekniska förutsättningar

Vid montering på vägg med skivor på reglar ska väggkonstruktionen vara provad och godkänd för detta, annars måste väggen förstärkas på annat sätt med till exempel kortlingar.