Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

3.3 Rörgenomföringar

Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva avsedd för tätskikt ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genom föringsdetalj. Samordna vem som ansvarar för håltagning. Se fig. 3.3.1a.

Byggtekniska förutsättningar

Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva avsedd för tätskikt ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genom föringsdetalj. Samordna vem som ansvarar för håltagning.

3.3.1 Rörgenomföring i golv med tätskikt

I bad- eller duschrum ska inga rörgenomföringar finnas i golv med tätskikt förutom avlopp och golvbrunn. I plats för bad eller dusch får det endast finnas golvbrunn.

Rörgenomföringar i golv i tvättstuga, apparatrum eller i annat utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande kan utföras med en genomföringshylsa. I småhus som inte har tvättstuga eller annat apparatrum kan rörgenomföringar till vattenvärmare, värmepump eller liknande göras med en genomföringshylsa i bad- eller duschrumsgolv, dock inte i plats för bad eller dusch. Se fig. 3.3.1b.


Fig 3.3.1a. Håltagning för rörgenomföring.

En genomföringshylsa ska utföras med slät yta och vara anpassad till golvets tätskikt. Tätning ska utföras mellan medierör alternativt skyddsrör och genomföringshylsa enligt rörleverantörens monteringsanvisning. Samordna så att eventuell tätskiktsmanschett kan träs över genomföringshylsa innan vidare inkoppling sker.


Fig. 3.3.1b. Genomföringshylsa

Vid avsättningar i golv för till exempel WC-stol, tvättställ eller andra avloppsenheter eller vid genomföringshylsa ska mått mellan rör eller hylsa och väggens tätskikt inte vara mindre än 60 mm och mellan två genomföringshylsor minst 100 mm. Mått mellan underlag för tätskikt och spillvatten avsättningens eller hylsans överkant ska inte vara mindre än 40 mm vid montering av tätskikt. När yt- och tätskikt är monterat kan röret kapas ner men inte under nivå för tätskiktets uppvik på röret. Se fig. 3.3.1c.


Fig 3.3.1c. Avsättning

Spillvattenrör eller anslutningsstos för WC-stol ska vara avpassade för tätning mot golvets tätskikt. Avsättningar för spillvatten ska vara täckta med skyddslock under byggtiden.

Fixering av rör

Spillvattenrör, anslutningsstos för WC-stol eller genomföringshylsa ska vara monterade och fixerade innan tätskiktet monteras, så att rörelse inte kan uppstå mellan rör, WC-stos eller hylsa och golv. Se fig. 3.3.1d.


Fig 3.3.1d. Fixering av rör.

Byggtekniska förutsättningar

Tätning mellan rör eller annan genomföringsdetalj och golvets tätskikt ska utföras med material som levereras och monteras av tätskiktsentreprenören. Samordna så att eventuell tätskiktsmanschett kan träs över genomföringshylsa innan vidare inkoppling sker.

3.3.2 Rörgenomföring i vägg med tätskikt

I plats för bad och dusch ska inga rörgenomföringar finnas förutom:

  • direkt anslutning av kar- eller duschblandare och eventuell duschanordning eller
  • särskild rörgenomföring för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant
  •  rörgenomföringar placerade lägst 2,0 meter över färdigt golv och minst 100 mm från tak

Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och intilliggande väggs eller golvs tätskikt inte vara mindre än 60 mm. Se fig. 3.3.2a.


Fig 3.3.2a.


Rörgenomföringar i våtrum.

Avsättningar för rör ska vara monterade vinkelrätt mot vägg så att efterjustering inte behöver göras när tätskiktet monterats. Avsättningar för rör ska sticka ut cirka 100 mm från väggskiva eller motsvarande. Se fig. 3.3.2b.


Fig 3.3.2b.

Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör kapas 2 mm utanför färdig vägg eller enligt rörleverantörens monteringsanvisning.

Spillvattenrör eller anslutningsstos för WC ska vara avpassad för tätning mot väggens tätskikt. Avsättningar för tappvatten- och spillvattenrör ska vara täckta med skyddslock eller motsvarande under byggtiden.

Fixering av rör

Tappvatten-, värme- eller spillvattenrör ska vara monterade och fixerade innan tätskiktet monteras så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och vägg.

Byggtekniska förutsättningar

Tätning mellan rör eller annan genomföringsdetalj
och väggens tätskikt ska
utföras med material som levereras och
monteras av tätskiktsentreprenören.

  • På rörledning av plastbelagda metallrör utförs tätning mot plasthölje. Se fig. 3.3.2c.
  • På rör-i-rör-system utförs tätning mot skyddsrör, väggdosa eller annan genomföringsdetalj. Se fig. 3.3.2d.
  • På rörledning av metallrör utförs tätning mot metallrör.


Fig. 3.3.2c. Tätning mot plastbelagda metallrör.


Fig. 3.3.2d. Tätning mot rör-i-rör-system och väggdosa.