Tillbaka
Öppnar dokument

3. Utförande till skydd mot vattenskador

Montering av VVS-system och VVS-produkter ska alltid utföras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisningar.

Byggtekniska förutsättningar

Arbeten som är nödvändiga för att kunna utföra VVS-installationer enligt Säker Vatteninstallation, till exempel förstärkning av väggar, golv, utförande av schakt och schaktbottnar, serviceluckor eller utrymmen för inbyggnad av spolcisterner med tillhörande tätskikt, utförs normalt av annan entreprenör än VVS-företaget.