Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

1.4 Auktorisation och kontroll

Säker Vatten AB auktoriserar VVS- och konsultföretag, utfärdar branschlegitimationer och certifierar VS-projektörer. Säker Vatten AB kontrollerar löpande genom stickprov att auktorisationskraven är uppfyllda.

Om företagen inte uppfyller auktorisationskraven kan auktorisationen upphöra. Företag som fråntagits sin auktorisation redovisas på säkervatten.se.