Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

1.3 Auktoriserat konsultföretag

Auktoriserade konsultföretag har:

  • Enligt ett skriftligt åtagande förbundit sig att projektera VS-installationer enligt branschreglerna
  • VS-projektörer med dokumenterad kunskap i Säker Vatten installation
  • Konsultförsäkring enligt Allmänna bestämmelser för konsult uppdrag, ABK

Ett auktoriserat konsultföretag ska ha minst en anställd VS-projektör som är certifierad. Det är endast auktoriserade konsultföretag som får marknadsföra sig som ”Auktoriserat konsultföretag” och använda tillhörande logotyper. Auktoriserade konsultföretag redovisas på säkervatten.se.


Diplom för auktoriserat konsultföretag.

Åtagande

Ett auktoriserat konsultföretag har ett skriftligt åtagande om att projektera VS-installationer enligt branschreglerna. Företaget förbinder sig att säkerställa att alla VS-projektörer som arbetar med Säker Vatteninstallation har godkänd utbildning i Säker Vatteninstallation.

Certifierad VS-projektör

En certifierad VS-projektör ska ha lämplig utbildning eller yrkes erfarenhet från projektering samt godkänt resultat i en kurs om branschreglerna för Säker Vatteninstallation. För inhyrda projektörer gäller samma krav.

VS-projektörens godkännande är knutet till det av Säker Vatten auktoriserade konsultföretaget och får inte användas i uppdrag som inte är godkända av det auktoriserade konsultföretaget.

En certifierad VS-projektör får diplom som är giltigt i fem år efter godkänt prov i branschregler Säker Vatteninstallation.


Diplom för certifierad VS-projektör.

Dokumentation av projektering

Det ska framgå av ett projekts tekniska beskrivning att det är projekterat enligt Säker Vatteninstallation. Om projekteringen avviker från Säker Vatteninstallation ska det framgå i den tekniska beskrivningen.

Det auktoriserade konsultföretaget har inte rätt att skriva intyg att VVS-installationer är utförda enligt branschregler Säker Vatteninstallation. För intyg se 1.2 Dokumentation av VVS-installationer.