1.2 Dokumentation av VVS-installationer

Intyg

För att visa att arbetet är utfört enligt branschreglerna ska det auktoriserade VVS-företaget alltid lämna ett intyg till beställaren. Om ett arbete inte kan utföras enligt branschreglerna, ska avvikelsen dokumenteras på intyget.

Det är endast ett auktoriserat VVS-företag som kan utfärda intyg om Säker Vatteninstallation.

På intyget ska det finnas uppgift er om det auktoriserade VVS-företaget, vad arbetet omfattar samt uppgift er om kunden och vilken byggnad eller del av byggnad som avses. Intyget ska undertecknas av utsedd person på VVS-företaget och en kopia av intyget ska arkiveras.


Intyg om Säker Vatteninstallation.

Avvikelser från branschreglerna

Avvikelse ska skrivas då:

  • arbetet inte är projekterat enligt branschreglerna
  • beställaren väljer ett utförande som inte följer bransch reglerna

Innan det avvikande arbetet utförs ska VVS-företaget informera beställaren om varför det tänkta utförandet inte kommer att upp fylla kraven i branschreglerna och vilka konsekvenser detta kan få för kunden. I konsumententreprenader ska VVS-företaget också avråda kund från avvikelser från branschreglerna enligt reglerna i konsumenttjänstlagen. En överenskommelse om avvikelsen ska dokumenteras av VVS-företaget och en kopia ska arkiveras.

En avvikelse kan få betydelse vid slutbesiktning, vid eventuell skada, vid värdering av byggnaden och vid garantibesiktning eller om fastighetsägaren i efterhand vill ifrågasätta utförandet.


Intyg går att skriva i Säker Vattens app.
 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår