1.1 Auktoriserat VVS-företag

Auktoriserade VVS-företag har:

  • enligt ett skriftligt åtagande förbundit sig att följa branschreglerna
  • anställd personal med dokumenterade kunskaper om gällande bygglagstiftning
  • VVS-montörer och arbetsledande personal med bransch legitimation
  • gällande ansvarsförsäkring, är godkänd för F-skattsedel och är momsregistrerade
  • förbundit sig att följa uppförandekoden för auktoriserade VVS-företag

Det är endast auktoriserade VVS-företag som:

  • kan utfärda intyg om att VVS-installationen har gjorts enligt branschregler Säker Vatteninstallation
  • får marknadsföra sig som ”Auktoriserat VVS-företag” och använda tillhörande logotyper

Alla auktoriserade VVS-företag redovisas på säkervatten.se.


Diplom för auktoriserat VVS-företag.

Åtagande

Ett auktoriserat VVS-företag har ett skriftligt åtagande om att följa branschreglerna för Säker Vatteninstallation och utföra VVS-installationer enligt branschreglerna. Företaget förbinder sig att säkerställa att alla VVS-montörer och all arbetsledande personal har giltig branschlegitimation. Företaget ska ha minst en anställd VVS-montör med branschlegitimation. Företaget förbinder sig också att följa gällande uppförandekod. 

Kunskap i gällande bygglagstiftning

Ett auktoriserat VVS-företag ska ha minst en anställd som har dokumenterad kunskap om Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler. Dessutom ska man ha kunskap om branschregler för tätskikt i våtrum och godkänd utbildning i Säker Vatteninstallation.

Branschlegitimation

Branschlegitimation utfärdas till VVS-montörer och arbetsledare som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag, har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation och dokumenterad yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet inom VVS. Legitimationen gäller i fem år efter godkänt prov i branschreglerna för Säker Vatteninstallation och är alltid kopplad till ett auktoriserat VVS-företag och ID06. En person med branschlegitimation får inte använda eller hänvisa till branschlegitimationen i uppdrag som inte är godkända av det auktoriserade företaget.


Branschlegitimation

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår