Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

1.1 Auktoriserat VVS-företag

Auktoriserade VVS-företag har:

  • enligt ett skriftligt åtagande förbundit sig att följa branschreglerna
  • anställd personal med dokumenterade kunskaper om gällande bygglagstiftning
  • VVS-montörer och arbetsledande personal med bransch legitimation
  • gällande ansvarsförsäkring, är godkänd för F-skattsedel och är momsregistrerade
  • förbundit sig att följa uppförandekoden för auktoriserade VVS-företag

Det är endast auktoriserade VVS-företag som:

  • kan utfärda intyg om att VVS-installationen har gjorts enligt branschregler Säker Vatteninstallation
  • får marknadsföra sig som ”Auktoriserat VVS-företag” och använda tillhörande logotyper

Alla auktoriserade VVS-företag redovisas på säkervatten.se.


Diplom för auktoriserat VVS-företag.

Åtagande

Ett auktoriserat VVS-företag har ett skriftligt åtagande om att följa branschreglerna för Säker Vatteninstallation och utföra VVS-installationer enligt branschreglerna. Företaget förbinder sig att säkerställa att alla VVS-montörer och all arbetsledande personal har giltig branschlegitimation. Företaget ska ha minst en anställd VVS-montör med branschlegitimation. Företaget förbinder sig också att följa gällande uppförandekod. 

Kunskap i gällande bygglagstiftning

Ett auktoriserat VVS-företag ska ha minst en anställd som har dokumenterad kunskap om Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler. Dessutom ska man ha kunskap om branschregler för tätskikt i våtrum och godkänd utbildning i Säker Vatteninstallation.

Branschlegitimation

Branschlegitimation utfärdas till VVS-montörer och arbetsledare som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag, har giltig utbildning i Säker Vatteninstallation och dokumenterad yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet inom VVS. Legitimationen gäller i fem år efter godkänt prov i branschreglerna för Säker Vatteninstallation och är alltid kopplad till ett auktoriserat VVS-företag och ID06. En person med branschlegitimation får inte använda eller hänvisa till branschlegitimationen i uppdrag som inte är godkända av det auktoriserade företaget.


Branschlegitimation