Examensarbete boendesprinkler

Examensarbete boendesprinkler

Rapporten om boendesprinkler är sammanställd av Hampus Asp och Adam Mohammadi vid Kungliga tekniska högskolan på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design, i samarbete med Säker Vatten AB. Efter tre års studier är detta en examinerande rapport för utbildningen.

Boendesprinkler blev, efter ett övergångsår, den 1 januari 2013 obligatoriskt vid nybyggnation och renovering av vårdhem och äldreboenden, detta efter krav från Boverket. Det nya lagkravet kommer att medföra en ökning av installationer av boendesprinkler, vilket gör att marknaden kommer att växa mycket.  Med en växande marknad så uppkommer också nya principlösningar i takt med att nya leverantörer äntrar marknaden.

Branschregler för boendesprinkler ska begränsa dessa lösningar så att vattenskador och tillväxt av legionella i ledningar för boendesprinkler undviks. Förhoppningen är att den här rapporten ska fungera som underlag för skrivande av branschregler för projektering och installation av boendesprinkler. För att kunna få fram underlag för branschregler besvarar rapporten följande problemformulering: 

Hur ska boendesprinkler projekteras och installeras för att undvika vattenskador och tillväxt av legionella?

 

För mer information om boendesprinkler kontakta gärna Hampus Asp eller Fredrik Runius.

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår