Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschregler 2021:1

Här hittar du allt om Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1

I mitten av september 2020 lanseras Branschregler 2021:1, som börjar tillämpas från den 1 januari 2021.

Här hittar du såväl Branschreglerna som en sammanfattning av de största ändringarna. Vi kommer också att fylla på med frågor och svar och annan information kontinuerligt.

Har du frågor eller funderingar om Branschregler Säker Vatten 2021:1? Maila till oss på info@sakervatten.se

 

Nya regler för rörgenomföringar kräver nya väggbrickor

Från den 1 januari 2021 gäller nya mått för genomföring av rör enligt Branschregler från Säker Vatten, BKR och GVK. Måtten gäller vid genomföring i vägg med tätskikt och har tillkommit för att tätskiktet ska kunna appliceras korrekt och vattenskadesäkert.

Från den 1 januari gäller följande vid rörgenomföring i vägg med tätskikt:

  • För rör mindre eller lika med 32 mm ska rörens centrumavstånd vara minst 60 mm
  • För rör större än 32 mm ska avståndet mellan rör eller skyddsrör vara minst 60 mm
  • Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör ska sticka ut 6-9 mm från färdig vägg

För att möta de nya kraven krävs att montören använder väggbrickor med andra mått än de väggbrickor som finns på marknaden idag. Nya väggbrickor måste ha både större avstånd mellan hålen och ett större djup.