Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Information om beräkningsprogrammet

Beräkning av rörisolering för inbyggda tappvattenrör

Med de uppgifter som du matar in i beräkningsprogrammet så visar resultatet om tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen i tappkallvattnet överskrider 24˚C.

Du väljer om beräkningen ska göras för ett schakt i en lättvägg som visas i alternativ 1 eller ett schakt som är placerat mot en betongvägg som alternativ 2 visar.

 

För en lyckad dimensionering så kommer beräkningsresultatet visa att temperaturen i tappkallvattnet inte överskrider 24˚C under 8 timmar. Då förväntas:

  • tillväxten av mikroorganismer bli minimerad i tappkallvattnet enligt Boverkets föreskrift BBR 6:632 Mikrobiell tillväxt
  • det krav som Säker Vatten ställer på temperaturen i stillastående kallvatten bli uppfyllt.

 

Du kan göra en utskrift av beräkningsförutsättningarna och resultatet. Utskriften kan användas i projekteringen som egenkontroll av att dimensioneringen för att minimera mikrobiell tillväxt i tappkallvattnet i projekteringen uppfyller BBR 6:632 och Säker vatten.

 

Information om beräkningsprogrammet

Syftet med beräkningsprogrammet är att vara ett projekteringsverktyg för att dimensionera rörschaktet och värmeisoleringen runt rören.

Beräkningsprogrammet ger en säkerhetsmarginal motsvarande rumstemperaturen 1˚C.

Ju större rördimension du väljer på kallvattnet, ju långsammare värms det upp.

I den färdiga byggnaden kan kallvattentemperaturen avvika från det beräknade resultatet. Orsaker kan exempelvis vara att förutsättningarna har ändrats, att utförandet avviker eller mätosäkerhet i mätmetoden för att bestämma kallvattentemperaturen.

 

Tappkallvatten i eget schakt är den säkraste lösningen

Om kallvattenröret placeras i ett eget schakt som inte blir varmare än rumstemperaturen så behövs ingen beräkning.

Varmvattenröret, vvc-röret och eventuellt andra varma rör ska då placeras i ett separat rörschakt som är väl avskilt från kallvattenschaktet så de inte påverkar temperaturen i kallvattenschaktet.

Detta är det säkraste sättet att förlägga kallvattenledningen med ett eget schakt.

 

Tappkallvatten är livsmedel

Tappkallvatten är en färskvara som mår bäst av att förvaras svalt liksom andra färska livsmedel. I stillastående vatten som blir ljummet så växer legionella och andra bakterier. Vattnet blir då ohälsosamt att dricka och att duscha i. Boverket anger ett sätt att uppfylla kravet på att minimera bakterietillväxten i kallvatten genom att inte låta inkommande tappkallvatten bli varmare än 24˚C  under 8 timmar.

Tappkallvatten som stått stilla i ledningen under lång tid eller blivit varmare än 24˚C  beroende på hög rumstemperatur bör spolas ur innan vattnet används för att dricka eller duscha i.