Beräkning av oavsiktlig uppvärmning av tappkallvatten

Boverkets krav på kallvattentemperatur

För att minska risken för tillväxt av legionellabakterier i tappkallvatten ställer Boverkets byggregler krav på att installationer ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt.

I första hand görs detta genom att inte placera tappkallvatten i utrymmen varmare än rumstemperatur.

Går det inte ska installationerna utformas och isoleras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C.

Säker vattens krav på beräkning av kallvattentemperatur

Tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, ska utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24 °C på 8 timmar.

Egenkontroll över oavsiktlig uppvärmning av tappkallvatten

För att uppfylla kraven ovan skall tappvattensystemet dimensioneras och beräkning utföras i projekteringsarbetet där man ska visa det förväntade resultatet.

Det innebär att det inte krävs någon kontrollmätning i den färdiga byggnaden för att visa att regeln är uppfylld. 

Branschen har enats om att följande parametrar skall vara beräkningsgrundande vid dimensionering: KV 10⁰C, VV och VVC 55⁰C, rumstemperatur 23⁰C. I Säker Vattens beräkningsprogram används ett lambdavärde på 0,037 W/ mK på rörisolering.


I den färdiga byggnaden kan kallvattentemperaturen avvika från det beräknade resultatet. Orsaker kan exempelvis vara att förutsättningarna har ändrats eller att utförandet avviker.

Kontroll av installationen sker enligt nedan:

  • Att beräkningsgrundande temperaturer följer branschöverenskommelse
  • Att ytterdiameter på rör, gods- och isolertjocklek överensstämmer mellan beräkning och installation
  • Att utformning av schaktlösning överensstämmer mellan beräkning och installation
  • Att beräkningsresultatet är godkänt, max 24 °C efter 8 timmar

  

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår