Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Andra Regelverk

Boverkets byggregler - Samhällets minimikrav på byggnader  

På flera ställen i Branschregler Säker Vatten finns hänvisningar till Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Dessa beskriver  krav som byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga och en god inomhusmiljö.

Läs mer på www.boverket.se

Andra regelverk som påverkar eller påverkas av VVS-installationen

Förutom Säker Vattens branschregler, som är utföranderegler för VVS-installationer, finns det även regelverk för tätskikt på golv och väggar. Vilket eller vilka regelverk för tätskikt som gäller beror på vilken typ av golv- och väggbeklädnad som används och på vilken branschorganisation som tätskiktsentreprenören är ansluten till. Byggkeramikrådet (BKR), Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK), och Måleribranschens våtrumskontroll (MVK) har alla regelverk som reglerar tätskikt. Samtliga branschorganisationer har sina egna branschregler men då VVS-företaget drar ut sina rör och gör sina avsättningar i utrymmen som även omfattas av branschregler för tätskikt, är det viktigt att det som blir rätt för VVS-företaget inte innebär en avvikelse för tätskiktsentreprenören.

I samband med branschreglerna 2021:1, har organisationerna därför i största möjliga mån samordnat reglerna för att underlätta att allt blir korrekt utfört.

Läs mer här:

 

 

Sidan ändrad - 2024-02-12