Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Biblioteket

I biblioteket hittar du dokument, filmer, trycksaker och mycket, mycket mer! Du kan lägga till produkter i kundkorgen för att sedan beställa dessa i tryckt format. 

Vi skickar ut broschyrer kostnadsfritt!

Bland filerna finns lite ikoner att hålla koll på: 

  =  Läs dokumentet online

  =  Ladda ned dokumentet till din enhet

  =  Lägg till dokumentet i kundkorgen

  • Broschyrer
  • Filmer
  • Webinarier

Branschregler 2021:1
Detta är Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1.
Industry regulation Säker Vatteninstallation 2021 (English)
The industry regulation ‘Säker Vatteninstallation’ 2021:1 applies from 1 January 2021.
Branschrekommendation - Dimensionering av tappvattenledningar
För tillämpning av Boverkets byggregler.
Bygga nytt eller bygga om
Broschyr om Bygga nytt eller bygga om.
Identifiering och åtgärder för bristande spolförmåga i avloppssystem
Detta är en broschyr om Identifiering och åtgärder för bristande spolförmåga i avloppssystem.
Branschregler 2016:1
Detta är Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.
Ta hand om ditt ledningsnät
Broschyr om Ta hand om ditt ledningsnät.
Byggtekniska förutsättningar 2021
För rätt installationer krävs rätt förutsättningar.
Technical construction conditions 2021 (English)
Byggtekniska förutsättningar (engelsk översättning).
Byggtekniska förutsättningar 2016
För rätt installationer krävs rätt förutsättningar.
Industry Regulations Säker Vatteninstallation 2016 (English)
Industry Regulations Säker Vatteninstallation in english
Tappvattenschakt - förslag till utformning
Förslag på lösningar för hur en schaktbotten och ett installationsschakt kan byggas.
Säkra köket mot vattenskador
Goda exempel på hur vattensäkra kök kan byggas.
Bygg Badrummet Rätt
Så här bygger du våtrum på ett säkert sätt.
Teknikvägg i småhus
Ett förslag till teknikvägg som är vattenskadesäker och ger plats för värmepump, rördragning m.m.
Vägen till ett lyckat arbete
Viktiga råd till dig som ska bygga nytt eller renovera ditt kök, badrum, wc eller tvättstuga.
Bilaga till Vägen till ett lyckat arbete
Bilaga till Vägen till ett lyckat arbete.
Seminarium - Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1
Seminarium om Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1Publicerad: 2021-07-07
Bildröret 23 februari
Det här avsnittet har temat vanliga och ovanliga frågor som ställs till tekniklinjen.
Bildröret 26 januari
Det här avsnittet djupdyker i rättigheter och skyldighet med Säker Vattenauktorisation.
Bildröret 24 november
Hållbarhet i VVS-branschen – hot, möjlighet eller nödvändigt ont?
Bildröret 29 september
Detta avsnitt handlar om myter och sanningar om Säker Vatten samt konkurrensfördelar.
Bildröret 25 augusti
Bildröret är en hybrid mellan TV-sändning och digitalt möte med gäster i studion.
Bildröret 26 maj
Bildröret är en hybrid mellan TV-sändning och digitalt möte med gäster i studion.
Bildröret 28 april
Bildröret är en hybrid mellan TV-sändning och digitalt möte med gäster i studion.
Säker Vattendagarna - Föredrag 1 - Vattenskador
Thomas Helmersson talar om Vattenskadecentrum samt vattenskador.
Säker Vattendagarna - Föredrag 2 - Branschreglerna
Thomas och Martin berättar om Säker Vattens branschregler.
Säker Vattendagarna - Föredrag 3 - Samarbete med andra organisationer
Magnus från BKR och Martin pratar om samarbete mellan organisationer för att forma branschreglerna.
Säker Vattendagarna - Föredrag 4 - Plats för installationer
Viktor berättar om vikten av plats för installationer.
Säker Vattendagarna - Föredrag 5 - Accepterad monteringsanvisning
Viktor talar om Accepterad monteringsanvisning. Varför finns det, vad innebär det och hur fungerar?
Säker Vattendagarna - Föredrag 6 - Aktuella projekt
Martin och Thomas berättar om aktuella projekt som Säker Vatten driver och deltar i.
Säker Vattendagarna - Föredrag 7 - Intyg
Thomas talar om intyg - en värdehandling för alla parter.
Säker Vattendagarna - Föredrag 8 - Besiktningar
Martin talar om besiktningar. Så här går det till och det här gäller.
Säker Vattendagarna - Föredrag 9 - Legionella
Martin talar om vad legionella är och hur vi kan minska risken för legionella tillväxt.
Ändringar i Branschreglerna 2021
Ändringarna i Branschreglerna på 3 minuter
Hur ska Boverkets byggregler tolkas?
Yvonne Svensson, rättschef på Boverket, förklarar hur Boverkets byggregler (BBR) ska tolkas och går
Vad är legionella?
Projekt "Stoppa Legionella"
Undvik frusna rör i vinter
Vintern är här och det är hög tid att skänka sommarstugan en sista tanke.
Samordning mellan Bygg & VVS
Den här filmen är till för underlätta samordningen mellan bygg- och VVS-entreprenören.
Instruktionsfilm för att bygga Säker Vatten-väggen för våtrum
Bygg en våtrumsvägg som uppfyller kraven i branschregler Säker Vatteninstallation.
Krav från konsult och byggare
Bra projektering ger bra fastigheter, här belyser vi vikten av att handlingarna följer branschregler
Våtrumsvägg enligt branschregler Säker Vatteninstallation
Ny våtrumsvägg klarar hål och skruvar utan att läcka.
Konsumenttjänstlagen
Detta behöver du tänka på när du jobbar mot konsument.
CE märkning och handelshinder
Yvonne Svensson, rättschef på Boverket, svarar på vad kraven på CE-märkning av byggprodukter innebär
Villans värde stiger
Om VVS-installationen är utförd av ett auktoriserat VVS-företag får man ett intyg på arbetet.
Seminarium - Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1
Seminarium om Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1Publicerad: 2021-07-07
Varukorg 

Din varukorg är tom...

Har du glömt att logga in? 

Om du har en inloggning så har du tillgång till mer material. Klicka nedan för att logga in.

Logga in