Besiktning

Säker Vatten AB kan inte och har inga befogenheter att göra juridiska eller tekniska bedömningar utifrån branschreglerna. Vanligtvis sker bedömning av en besiktningsman.

Efter utslag från rättslig instans, exempelvis ARN, gör Säker Vatten AB en prövning om företaget följt branschreglerna eller inte. Om företaget inte följt branschreglerna vidtas åtgärder enligt Säker Vattens sanktionssystem och en bedömning sker om företagets auktorisation.


 

Säker Vatten har under året som gått listat besiktningsmän på hemsidan. Dessa har genomgått en fördjupning i Branschreglerna hos oss i Stockholm och då utfallet varit bra och vi ser ett behov är det nu dags att utöka den geografiska täckningen med fler besiktningsmän. Är du intresserad av att vara del i detta?

 

Vi kommer att lista besiktningsmän som är verksamma i följande regioner:

Gotland

Småland

Västra Götaland

Östergötland

Värmland

Dalarna

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Centrala Norrbotten

 

Detta är våra grundkrav på dig:

  • Besiktningsmannen ska ha relevanta kunskaper för ändamålet och en giltig utbildning i ”Säker Vatteninstallation för VVS-företag”
  • Besiktningsmannen ska genomgå utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation som tagits fram särskilt för besiktningsmän, och i samband med revidering av branschreglerna genomgå uppdateringsutbildning.
  • Besiktningsmannen ska medverka vid en årlig erfarenhetsträff som arrangeras av Säker Vatten.

 

Vi kommer att göra ett urval utifrån geografi och de svar vi får in.

Uppfyller du kraven ovan och brinner för branschregler så är du välkommen med en beskrivning av dig och företaget du jobbar på. Maila till info@sakervatten.se

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår