Besiktning

Besiktning

Säker Vatten AB kan inte och har inga befogenheter att göra juridiska eller tekniska bedömningar utifrån branschreglerna. Vanligtvis sker bedömning av en besiktningsperson.

Efter utslag från rättslig instans, exempelvis ARN, gör Säker Vatten AB en prövning om företaget följt branschreglerna eller inte. Om företaget inte följt branschreglerna vidtas åtgärder enligt Säker Vattens sanktionssystem och en bedömning sker om företagets auktorisation.

Är du osäker på om en installation uppfyller branschreglerna rekommenderar vi att du anlitar någon av de besiktningspersoner som fått fördjupade kunskaper i Säker Vattens Branschregler. Säker Vatten listar dessa besiktningspersoner här!


 

Är du besiktningsperson?

Nu är det dags att utöka den geografiska täckningen med fler besiktningsmän. Är du intresserad av att vara del i detta?

 

Vi kommer att lista besiktningsmän som är verksamma i följande regioner:

Gotland

Småland

Västra Götaland

Östergötland

Värmland

Dalarna

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Centrala Norrbotten

 

Detta är våra grundkrav på dig som besiktningsperson:

  • Relevanta kunskaper inom besiktning och giltig utbildning i Säker Vatteninstallation
  • Besiktningsverksamhet med erforderliga försäkringar
  • Genomgå en heldagsfördjupning i branschregler Säker Vatteninstallation som tagits fram särskilt för besiktningsmän och i samband med revidering av branschreglerna genomgå uppdateringsutbildning.
  • Medverka vid årlig erfarenhetsträff som arrangeras av Säker Vatten.

 

Vi kommer att göra ett urval utifrån geografi och de svar vi får in.

Uppfyller du kraven ovan och brinner för branschregler så är du välkommen med en beskrivning av dig, dina kunskaper och företaget du jobbar på.

Maila till info@sakervatten.se

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår