Konsumentkund

Konsumentkund

Branschreglerna innebär för dig som beställare att du på ett enkelt sätt vet att VVS-installationen är gjord på säkraste sätt och att de följer de krav som aktörer i byggbranschen och försäkringsbolag kräver.

Säker Vatteninstallation utgör underlag för bedömning av fackmannamässigt utförande och kan påverka ifall en uppkommen skada är ersättningsbar. Nedan kan du läsa om hur du kan föreskriva Säker Vatteninstallationsutförande.

 

Att beställa Säker Vatteninstallation

Anbud eller leveransbestämmelser

Anbud eller leveransbestämmerlser ska vara skriftliga, vara daterade och ange var arbetet ska utföras. Det är lämpligt att använda ett färdigt formulär som är anpassat till konsumenttjänstlagens bestämmelser. Använd t ex VVS-branschens Blankett RK99.

Anbudets eller leveransens omfattning

Anbudets eller leveransens omfattning ska beskrivas. Om det finns ritningar eller VVS-beskrivningar som underlag för arbetet ska detta anges.

Ange att arbetet ska utföras som Säker Vatteninstallation

De installationsarbeten som berörs av Branschregler Säker Vatteninstallation ska utföras av ett installationsföretag som är auktoriserat enligt dessa brasnchregler och av VVS-montörer med branschlegitimation.

Intallationerna ska följa Installationsregler för Säker Vatteninstallation

Installationföretaget ska lämna Intyg om Säker Vatteninstallation till konsumenten.

Pris och betalning

Anbudssumma eller ungefärligt pris, moms och total summa ska anges. Det ska framgå om arbetet utförs på löpande räkning och hur eventuella ändrings- eller tilläggsarbeten ska debiteras. Det sak också framgå när betalning ska ske och eventuell fakturaavgift.

Övriga villkor

I anbud eller leveransbestämmelser ska det framgå när arbetena ska vara färdigställda. Man kan också ange speciella villkor t ex om konsumenten tillhandahåller ström och vatten för arbetets utförande. Om installationsföretaget avråder från visst utförande ska detta anges. 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår