Priser för auktorisation

Varje företag/filial/bifirma som blir godkända som medlemmar och auktoriserat VVS-företag, förbinder sig att betala de kostnader som hör till detta. 

Kostnaderna för varje ny auktorisation är som följer:

  • en inträdesavgift som betalas en gång vid inträdet i auktorisationen,
  • en årlig medlemsavgift för medlemsskap i VVS-Auktorisation
  • en årlig serviceavgift. Den avgiften bestäms av antalet anställda men även av ett eventuellt medlemsskap i VVS Företagen enligt tabellen ovan.

Auktoriserade VVS-företag betalar sedan årligen medlemsavgift samt en serviceavgift utifrån vilken kategori man befinner sig i enligt nedan.

Avgifter per företag/filial 2020 (beloppen i kronor exkl. moms)

  • Medlemsavgift för alla företag/filialer 2020: 500 kr
  • Inträdesavgift för alla nya företag/filialer 2020: 7500 kr
   
Företag/Filialer/Bifirmor som är medlemmar i 
Installatörsföretagen med:
Serviceavgift (betalas årligen
1-2 anställda 4 000 kr
3-5 anställda 4 500 kr
6-9 anställda 4 700 kr
10-19 anställda 5 000 kr
20-39 anställda 5 600 kr
40 eller fler anställda 6 000 kr
   
Företag/Filialer/Bifirmor med Serviceavgift (betalas årligen)
1-2 anställda 5 300 kr
3-5 anställda 6 100 kr
6-9 anställda 6 400 kr
10-19 anställda 6 800 kr
20-39 anställda 7 300 kr
40 eller fler anställda 7 800 kr