Branschlegitimation

Branschlegitimationen – ett bevis för Säker Vatten-kompetens

Säker Vattens branschlegitimation styrker VVS-installatörens kompetens inom säkra vatteninstallationer. Det är endast VVS-montörer med yrkescertifikat eller yrkesvalidering, arbetsledare med dokumenterad yrkeserfarenhet och lärlingar registrerade hos vvs yrkesnämnd som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag och har utbildning i Säker Vatteninstallation, som kan få branschlegitimation.

Branschlegitimationen gäller i fem år efter godkänt prov i branschreglerna för Säker Vatten installation och är alltid kopplad till ett auktoriserat företag. En person med branschlegitimation får inte använda eller hänvisa till branschlegitimationen i uppdrag som inte är godkända av det auktoriserade företaget.

Från och med 2021 finns branschlegitimationen i två varianter dels digitalt via Säker Vattens app och dels kombinerat med ID06 precis som tidigare. 

Den digitala legitimationen nås genom att logga in med bankID i Säker Vattens app. Bakgrunden på legitimationen är animerad. Branschlegitimationen kombinerad med ID06 beställs av det auktoriserade företaget via www.nexus.se eller www.hantverksid.se

DSC_4950 (kopia) minskad