Branschlegitimation

Branschlegitimationen – ett bevis för Säker Vatten-kompetens

Säker Vattens branschlegitimation styrker VVS-installatörens kompetens inom säkra vatteninstallationer. Det är endast VVS-montörer med yrkescertifikat eller yrkesvalidering och arbetsledare med dokumenterad yrkeserfarenhet som är anställda på ett auktoriserat VVS-företag och har utbildning i Säker Vatteninstallation, som kan få branschlegitimation.

Branschlegitimationen gäller i fem år efter godkänt prov i branschreglerna för Säker Vatten installation och är alltid kopplad till ett auktoriserat företag. En person med branschlegitimation får inte använda eller hänvisa till branschlegitimationen i uppdrag som inte är godkända av det auktoriserade företaget.

ID06 korten med branschlegitimation Säker Vatten beställs av det auktoriserade företaget via www.nexus.se eller www.hantverksid.se. Från och med 2021 finns branschlegitimationen även digitalt.