Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Visselblåsarfunktion

Visselblåsfunktion till alla auktoriserade företag

Den 17 december 2023 införs en ny lag som innebär att samtliga företag i Sverige med fler än 50 anställda ska ha en visselblås-funktion för att anmäla missförhållanden som det finns ett allmänintresse av om de blir offentliga. Det kan till exempel handla om offentlig upphandling, penningtvätt, produktsäkerhet, miljöskydd eller folkhälsa.
Säker Vatten har tecknat ett avtal med MBL11 om en visselblåsarfunktion som innebär att personer som är verksamma i samtliga auktoriserade företag kan anmäla missförhållanden anonymt. Ärendet hanteras professionellt av en extern part, i det här fallet MBL11. Det är alltså inte Säker Vattens kansli som handlägger ärendena som larmas via visselblåsarfunktionen.

Själva visselblåsarfunktionen (som blir lagstadgad för större företag) ingår i auktorisationen och är kostnadsfri för samtliga företag, även mindre.
Om ett ärende rapporteras in, kontaktar MBL11 företagets styrelse, som avgör hur ärendet ska hanteras vidare och vilka eventuella kostnader det innebär för företaget.

Så går det till:

  • En anmälan om missförhållande anmäls via länk-knappen nedan. Anmälan kan vara anonym om anmälaren önskar det.
  • MBL11 får ett e-postmeddelande som till exempel lyder så här:
    Hej!
    Jag är verksam i ett företag som är anslutet till Säker Vatten och önskar göra en anmälan om allvarliga missförhållanden eller brott mot branschregler Säker Vatteninstallation. Jag har övervägt att vända mig till min närmaste chef men önskar använda mig av branschens externa rapporteringskanal. Det handlar om……
  • Därefter kontaktar MBL11 företagets styrelse och informerar om att ett ärende inkommit. Gemensamt pratar man igenom hur ärendet bäst hanteras, om MBL11 ska utreda det hela till en specificerad kostnad, eller om företaget själva hanterar frågan.
  • Senast tre månader efter anmälan ska en återkoppling ske till anmälaren.

Länk till anmälan!