Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Byggregler och normer för VVS-företag

Målgruppen för utbildningen är auktoriserade VVS-företag eller företag som är i proceccen att auktorisera sig. Samhället ställer krav på byggnader vad gäller säkerhet och hälsa genom PBL (Plan & Bygglagen) och BBR (Boverkets Byggregler). Denna utbildning innehåller valda delar om dessa och Konsumenttjänstlagen för att svara mot kunskaper som behöver finnas på ett auktoriserat VVS-företag. För att uppfylla kraven för auktorisation av VVS-företag måste minst en person på företaget ha kunskap om de normer och regler för VVS-installationer som är idag gällande. Samma person behöver även godkänd utbildning i ”Säker Vatteninstallation för VVS-företag”. Utbildningen i Byggregler och Normer måste vara genomförd 2011 eller senare för att vara giltig.

Finns på svenska och engelska. 

Pris: 5100 kr exkl moms per person

Utbildningsbokning

Bokning av utbildningen sker på dina inloggningssidor!

Företag som inte är auktoriserade behöver först ansöka om auktorisation och får då tillgång till utbildningsbokningen.