Utbildning Säker Vatteninstallation för VVS-företag

 

Säker Vatten ansvarar för utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation för VVS-företag. Utbildningen är till för auktoriserade VVS-företag, eller VVS-företag som vill bli auktoriserade. Det finns även en utbildning för VS-projektörer som arbetar på ett auktoriserat konsultföretag, eller som vill bli så.

För att uppfylla kraven för auktorisation av VVS-företag ska arbetsledare och monterande personal som montörer och lärlingar utbildas i branschregler Säker Vatteninstallation. De personer som:

  • genomgått utbildningen och klarat det avslutande kunskapsprovet
  • samt är anställda på ett auktoriserat företag kan beställa en branschlegitimation. Legitimationen är alltid kombinerad med ID06 och beställs genom att företagets behörige beställare loggar in sig på Nexus.

Det ställs även krav på att VVS-montörerna har branschcertifikat eller utbildningsbevis som styrker att de är yrkesmän. Har man inte det behöver man styrka yrkeserfarenheten med bland annat arbetsintyg. Om du saknar branschcertifikat/utbildningsbevis, kontakta gärna oss för mer information om hur du går till väga. 

När en montör har en godkänd utbildning samt uppfyller de andra kraven kan företaget beställa en branschlegitimation till montören. Dessa är kombinerade med ID06 och beställs via företagets inloggning hos Nexus.

Beställning av branschlegitimation kan göras tidigast en månad efter kurstillfället eller efter att mejl/nyhetsbrev skickats till företagets kontakt-epostadress om att kursen är handlagd. För att undvika att montören står utan giltig branschlegitimation bör denne därför gå en ny kurs senast en månad innan den gamla kursen går ut.

Utbildningen i Säker Vatteninstallation för VVS-företag är giltig i 5 år och personlig. Observera att en utbildning alltid måste vara sammankopplad med en anställning på auktoriserat VVS-företag för att branschreglerna ska kunna följas och anses vara en Säker Vatteninstallation.

OBS!

Det är inte tillåtet att ha med person som tolkar på utbildningen. Läraren har rätt att avhysa en tolk från ett utbildningstillfälle. 

Inget diplom eller annat utbildningsbevis kommer att tillhandahållas efter utbildningen. 

Hur anmäler jag mig till utbildningen?

Du anmäler dig enkelt till utbildningen genom att kontakta något av de sju nedanstående utbildningsföretagen. Utbildningen är till för personer som arbetar på auktoriserade VVS-företag (eller de som ansökt om att bli så). Utbildningen genomförs under en dag och avslutas med ett skriftligt prov. Ta med ID-handling till utbildningstillfället.

 

Utbildningsföretag Telefon
Byggutbildarna 08-33 77 80
EGA 0270-105 10
IUC 0150-36 56 00
Norconsult 010-141 84 29
Refis 08-477 61 00
Rätt Kunskap Sporrong AB 070-374 95 95
Teknologisk Institut 0313-50 55 00

 

Do you want to take the course in English?

If so, please visit rattkunskap.nu for more information and the upcoming dates for the courses in branschregler Säker Vatteninstallation.

NOTE!

It is not permitted to bring an interpreter to the course. The teacher has the right to evict interpreters from the course. 

 

 
 
Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår