Utbildning Byggregler och normer för VVS-företag

För att uppfylla kraven för auktorisation av VVS-företag måste minst en person på företaget eller filialen/arbetsstället ha kunskap om de normer och regler för VVS-installationer som är idag gällande. Den lagstiftning som avses är BBR, Boverkets byggregler, och PBL, plan- och bygglagen. Finns det ingen på företaget som har den kunskapen dokumenterad sedan tidigare kommer en av företagets anställda att behöva gå en utbildning i detta.  Samma person skall även ha giltig utbildning i Säker vatteninstallation för VVS-företag. Utbildningen i BBR-PBL ska vara utförd 2011 eller senare.

Vi har tagit fram en utbildning särskilt anpassad till auktorisationskravet som ni hittar via länkarna nedan.

OBS!

Det är inte tillåtet att ha med person som tolkar på utbildningen. Läraren har rätt att avhysa en tolk från ett utbildningstillfälle. 

Hur anmäler jag mig till utbildningen?

Du anmäler dig enkelt till utbildningen genom att kontakta något av de fyra nedanstående utbildningsföretagen. Utbildningen är särskilt anpassad för att uppfylla auktorisationskravet och genomförs under en dag och avslutas med ett skriftligt prov. Ta med ID-handling till utbildningstillfället.

 

Utbildningsföretag Telefon

Byggutbildarna

08- 33 77 80

EGA

0270-105 10

IUC

0150- 36 56 00

Rätt Kunskap Sporrong AB

070-374 95 95

 

Do you want to take the course in English?

If so, please contact rattkunskap.nu for more information and the upcoming dates for the courses in byggregler och normer för VVS-företag.

NOTE!

It is not permitted to bring an interpreter to the course. The teacher has the right to evict interpreters from the course. 

 

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår