Självdeklaration

Självdeklaration

Självdeklaration - ett auktorisationskrav

Från och med 2019 är det obligatoriskt för alla auktoriserade företag att årligen genomföra en självdeklaration. Detta är en del av Säker Vattens kvalitetsarbete och syftet är att höja medvetenheten hos de auktoriserade företagen samt att påminna om de åtagande man har förbundit sig till som auktoriserat företag i Säker Vatten.

Självdeklarationen innehåller frågor som berör auktorisationen. Inloggning och själva självdeklarationen kommer att skickas ut till ansvarig person i företaget när den ska göras.

Anmälan av person/personer som är ansvarig för att fylla i självdeklaration för auktoriserade företag ska göras till Säker Vatten.

När informationen kommit Säker Vatten tillhanda så kan självdeklarationen skickas ut och detta kommer att ske under hela 2019.

Ytterst ansvarig för att självdeklarationen genomförs är firmatecknaren, men ansvaret kan delegeras till annan lämplig person anställd i företaget.


Ni kontaktar oss på:

Info@sakervatten.se eller 08-762 73 00.

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår