Priser för auktorisation

 


Varje företag/kontor som blir ett auktoriserat konsultföretag, förbinder sig att betala de kostnader som hör till detta. 

Auktoriserade konsultföretag betalar årligen serviceavgift utifrån vilken kategori företaget befinner sig i enligt nedan.

Avgifter per företag/kontor 2020
(beloppen i kronor exkl. moms)

   
Företag/Kontor som även är auktoriserat 
VVS-företag med:
Serviceavgift kr (betalas årligen)
1-5 anställda VS-projektörer 2 700 kr
6-10 anställda VS-projektörer 3 500 kr
11-15 anställda VS-projektörer 4 300 kr
16 eller fler anställda VS-projektörer 5 000 kr
   
Konsultföretag/Kontor med:  
1-5 anställda VS-projektörer 5 300 kr
6-10 anställda VS-projektörer 6 900 kr
11-15 anställda VS-projektörer 9 100 kr
16 eller fler anställda VS-projektörer 10 100 kr