Tillbaka
Öppnar dokument

Filialer

Auktoriserade företag som har verksamhet på flera orter har möjlighet att anmäla filialer till Säker Vatten. Fördelen med detta är att filialerna marknadsförs på Säker Vattens hemsida och det är lättare för beställare att hitta till företaget. Medarbetarna på filialerna kommer att få rätt information när Säker Vatten har kontaktuppgifter direkt till filialerna istället för enbart till huvudkontoret. Det är också lättare för filialchefen eller annan person med ansvarsbehörighet att ha kontroll över personallistan om den enbart gäller för den egna filialen istället för hela företaget.

Att anmäla en filial är kostnadsfritt men för att accepteras som en filial behöver följande krav vara uppfyllda:

  • Minst en heltidsanställd VS-projektör med giltig utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation för VS-projektörer.

För att anmäla en filial så behöver ni skicka in blanketten ”Anmälan av filial” till Säker Vatten. När anmälan är granskad och registrerad så kommer filialen vara sökbar på vår hemsida. Kontakta oss på info@sakervatten.se eller telefon 08-7627300 om ni har några frågor.