Tillbaka
Öppnar dokument

Konsultföretag

 

Därför ska du auktorisera ditt företag

Säker Vatten är en medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer. Det gör vi genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen. Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Det är endast auktoriserade konsultföretag som får marknadsföra sig som auktoriserat konsultföretag, använda Säker Vatten ABs varumärke och erbjuda projektering enligt branschreglerna. Idag finns det över 150 auktoriserade konsulter och över 1400 utbildade projektörer. På www.säkervatten.se hittar du konsultföretag som alla utför arbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

 

Såhär blir företaget auktoriserat

Genom att ansöka om att bli auktoriserat konsultföretag. Detta görs med denna ansökningsblankett. Om ansökan blir godkänd skickas faktura till företaget, först när denna är betald aktiveras auktorisationen.

Ansökan skickas till Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm, eller mailas inskannad tillsammans med bilagor till info@sakervatten.se.

Vi har upp till fyra veckors handläggningstid för auktorisation och medlemskap från det att ansökan är komplett. 

Auktorisationen gäller tills vidare, löpande kontroller utförs och auktorisationen avslutas för de företag som inte längre uppfyller kraven.

 

Det här krävs för att bli ett auktoriserat konsultföretag

För att företaget/filialen/bi-firman ska kunna bli ett auktoriserat konsult-företag krävs:

  • Företaget åtar sig att följa gällande branschregler Säker Vatteninstallation samt avsiktsförklaring. (följer med ansökan)
  • Företaget har giltig konsultförsäkring enligt ABK, med ansvarsförsäkring på minst 10miljoner
  • Företaget är registrat hos Bolagsverket 
  • Företaget innehar F-skatt och moms (registrerat i Sverige)
  • Anställda på företaget uppfyller Säker Vattens krav på utbildning.

 

Krav på utbildning av anställda

Alla projektörer ska ha en giltig utbildning i SäkerVatteninstallation för VS-projektörer

All personal måste uppfylla kraven inom 6 månader efter auktorisationen godkänns Nyanställda ska utbildas inom 6 månader från anställning.