Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschlegitimation

Branschlegitimationen – ett bevis för Säker Vatten-kompetens

Säker Vattens branschlegitimation styrker kompetens inom säkra vatteninstallationer. Branschlegitimationen gäller i fem år efter godkänt prov i branschreglerna för Säker Vatten installation och är alltid kopplad till ett auktoriserat företag. En person med branschlegitimation får inte använda eller hänvisa till branschlegitimationen i uppdrag som inte är godkända av det auktoriserade företaget.

Från och med 2021 finns branschlegitimationen i två varianter dels digitalt via Säker Vattens app och dels kombinerat med ID06 precis som tidigare. 

Den digitala legitimationen nås genom att logga in med bankID i Säker Vattens app. Bakgrunden på legitimationen är animerad. Branschlegitimationen kombinerad med ID06 beställs av det auktoriserade företaget via www.nexus.se eller www.hantverksid.se

Krav för branschlegitimation

Alla VVS-montörer, arbetsledare och lärlingar som arbetar med VVS-installationer och är anställda på ett auktoriserat VVS-företag ska ha branschlegitimation.

För branschlegitimation krävs giltig utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag samt att personen uppfyller gällande krav för sin arbetsroll som redovisas nedan.

 VVS-montör

  • Dokumenterad yrkesutbildning för en VVS-montör innebär att man har ett branschcertifikat.
  • Ett intyg/utlåtande på godkänd validering för VVS-montör kan räknas som motsvarande.
  • En tidigare godkänd Särskild prövning för Montör kan räknas som motsvarande.

Branschcertifikat

Ett branschcertifikat är bevis över att man har uppnått kunskapsmålen och har de yrkeskunskaper både praktiskt och teoretiskt som branschen har fastställt som krav. Branschcertifikat hanteras av VVS-branschens Yrkesnämnd. Mer information hittar du här.

Validering VVS-montör

VVS-branschens valideringsmodell används för att validera yrkeskunskap för personer som har tidigare yrkeserfarenhet och/eller utbildning som VVS-montör eller liknande. Syftet med valideringen är att bedöma om den sökande uppfyller branschens kunskapsmål motsvarande ett branschcertifikat. Ansökan om validering kan göras av enskild person, företag eller organisation. Validering är inte en utbildning eller kurs, utan handlar om att bedöma yrkeskunskap. Valideringen hanteras av VVS-branschens Yrkesnämnd. Mer information hittar du här.

Särskild prövning

Föreningsstyrelsen i Säker Vatten har beslutat att den särskilda prövning som funnits för de VVS-montörer som saknar svenskt branschcertifikat inte kommer utfärdas efter 2020-01-01. Tidigare utfärdade särskilda prövning berörs inte.

Lärling

Dokumenterad yrkesutbildning eller motsvarande menas att det finns ett anställningsavtal och utbildningsavtal mellan lärling och företag och att lärlingen finns i systemet KUB. Mer information hittar du här.

Arbetsledare

Dokumenterad yrkesutbildning eller motsvarande (bedöms av Säker Vatten via särskild blankett). Arbetsledaren ska kunna styrka att man har 2 års erfarenhet inom branschen.

Obehörig

Person som inte uppfyller de krav som är angivna ovan beskrivna roller. En obehörig kan inte få branschlegitimaion. Rekommenderat är principen: max 1 obehörig på 5 VVS-montörer.

DSC_4950 (kopia) minskad