Kontroll och intyg

Kontroll och intyg

För att installationen ska uppfylla kraven för Branschregler Säker Vatteninstallation ska föreskrivna kontroller utföras och intyg överlämnas till beställaren.

Denna dokumentation ger beställaren en försäkran om att installationen uppfyller branschreglerna och är en förutsättning för att villa- eller fastighetsförsäkringen ska gälla fullt ut vid en eventuell skada. Den är också viktig för att bedöma om ett fel är ett utförandefel eller ett materialfel.

Vad betyder en avvikelse på intyget?

Det är inte alltid möjligt att uppfylla kraven för branschreglerna, eller så vill den som beställt arbetet frångå delar i dessa. Denna överenskommelse ska skrivas ned och göras i samråd mellan det auktoriserade VVS-företaget och beställaren. Om så görs används även delen för avvikelser på intygsblanketten där man kan hänvisa till överenskommelsen.

Anledningar till att installationsreglerna inte går att uppfylla kan t.ex. vara att:

  • Uppdraget inte avser hela installationen (eller byggnaden)
  • Bygghandlingarna strider mot branschreglerna
  • Beställarens önskemål avviker från branschreglerna
  • Om befintlig installation omöjliggör att branschreglerna kan efterlevas
Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår